Tjänster för ERTO och ET ry medlemmar

Varför löner det sig att vara medlem i en fackförening? Vi publicerade en tjänstjämförelse mellan en fackförening och en arbetslöshetskassa i vår medlemstidning tETra 1/2013.