Lönrekommendation för byråarbetare 

MINIMILÖNSREKOMMENDATION FÖR BYRÅARBETARE 1.5.2012 

Många av våra medlemmar arbetar med många sådana branscher, som inte har sitt eget kollektivavtal. Fackförbundet utarbetar lönrekommendationer grundad på forksningsdata för branscher utan ett kollektivavtal. Lönrekommendation beskriver grundlönsnivån av din bransch och ger en rekommendation för storleken av löneförhöjningar och tidpunkter för förhöjningar. Den här lönrekommendationen är som en minimilönsrekommendation och det är möjligt, även rekommendabel, att avvika från den.


Lönegrupper

Lönegrupper grundar sig på fem kompetensklassifiseringar. Dessa kompetensklassifiseringar är synnerligen generala definieringar och det också finns exemplar av de mest vanliga arbetsuppgifter, som finns i den här kompetensklassifiseringen. Listan av exempel är inte uttömmande. Kompetensklassifiseringar grundar sig på den arbetstagarens huvudsakliga arbetsbeskrivningen.

Kompetensklassifisering 1: krävande speciella uppgifter / expert uppgifter

Arbetet skall genomföras självständigt enligt verksamhetsplan och kan innehållas operativ-, finansiell- eller förmanansvar. Uppgiftsvar förutsätter ofta planering och utveckling av beslutsmodeller.

• lederskap av ett kontor

• administration

• planering

• utveckling

• disponentskap

• förmansuppgifter

Kompetensklassifisering 2: krävande expert uppgifter

Arbetet förutsätter expertkunskaper och -kunnighet som har skaffades via utbildning eller arbetslivserfarenhet och besittning av omfattande mångsidiga sammanhang som arbete genomföras.

• byråvård

• administrativ disponentskap

• expertuppgifter i organisationer

• kommunikation / information

• löneberäkning (förutsätter kunskaper i lagen och arbetsavtal)

• advokatsekreteraruppgifter

• administrativ personal

• självständig bokföring (innehåller avslutning av räkenskaperna, skattedeklarationer och skatteplanering)

• financiell planering / budgetering

Kompetensklassifisering 3: expert uppgifter

Arbetet skall genomföras självständigt och uppgiftsvar väljs företagsam och med urskillning.

• indrivningsuppgifter

• försäljning och marknadsföring

• bokföring

• löneberäkning (förutsätter inte kunskaper i lagen och arbetsavtal)

• organisering av evenemang

• självständiga sekreterareuppgifter / assistentuppgifter

• krävande fastighetssekreterareuppgifter

Kompetensklassifisering 4: yrkesuppgifter

Arbetet skall genomföras enligt allmänanvisningar. Uppgiftsvar väljs enligt erfarenhet med hjälp av sammankoppling av olika bidragande faktorer.

• biträdande bokföring / kontering

• fastighetssekreterareuppgifter

• reskontra

• betalningsrörelse

• kassavård

• fakturering

• uthyrning och reserveringar

Kompetensklassifisering 5: vanliga uppgifter

Arbetet skall genomföras enligt klara arbetsanvisningar och rutiner. Uppgiftsvar upprepas likadana.

• telefonväxelvård

• behandling av beställningar

• behandling av post

• kundhandledning

• lagring av information

• arkivering av information.


Lönetabell fr.o.m 1.5.2012

Huvudstadsregion( = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla)

Kompetens           0–4år  5–9år  10–14år  över 15år

1                          3015    3196     3387      3590

2                          2621    2779     2946      3122

3                          2404    2549     2701      2863

4                          2128    2256     2391      2534

5                          1935    2051     2174      2304


Övrig Finland

Kompetens           0–4år  5–9år  10–14år  över 15år

1                          2472    2620     2778      2944

2                          2202    2335     2475      2622

3                          2067    2192     2323      2463

4                          1873    1986     2104      2230

5                          1742    1846     1957      2074

Lönetabell fr.o.m 1.6.2013

Huvudstadsregion( = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla)

Kompetens           0–4år  5–9år  10–14år  över 15år

1                         3072     3257     3451      3658

2                         2671     2832     3002      3181

3                         2450     2597     2752      2917

4                         2168     2299     2436      2582

5                         1972     2090     2215      2348

Övrig Finland

Kompetens           0–4år  5–9år  10–14år  över 15år

1                          2519    2670     2831      3000

2                          2244    2379     2522      2672

3                          2106    2234     2367      2510

4                         1909     2024     2144      2272

5                         1775    1881      1994      2113

← Tillbaka