Lönrekommendation för djursjukvårdsarbetare 

Lönegrupper

Lönegrupper grundar sig på fyra kompetensklassifiseringar. Dessa kompetensklassifiseringar är synnerligen generala definieringar och det också finns exemplar av de mest vanliga arbetsuppgifter, som finns i den här kompetensklassifiseringen. Listan av exempel är inte uttömmande. Kompetensklassifiseringar grundar sig på den arbetstagarens huvudsakliga arbetsbeskrivningen.

Den första kompetensklassifisering innehåller förmanuppgifter och vittomfattande expert uppgifter. Den andra gruppen innehåller djurskötarna som har genomförat sin fristående examina. Om examen har inte genomföras or den är delvis genomförat, är uppgifter placerat i klassifiseringsgrupp 3. Djurskötare som har vanliga uppgifter och är placerat i klassifiseringsgrupp 4, förutsätts inte förra erfarenhet. Gruppen också innehåller läroavtalselever.

Arbetsefrarenhet inverkar lön

Minimilönsrekommendationen innehåller också ett erfarenhetsårsystem (kokemusvuosijärjestelmä), som har fyra trappor enligt 3-års - 11-års arbetserfarenhet. Du får din först erfarenhetsårförhöjning när din tredje arbetsår börjar, och de nästa när den femte, åttonde, och elfte år börjar. Det är mest osökt om förhöjade lön utbetalas från början av den nästa kalendarmånaden efter erfarenhetsåret har blivit full.

Lönrekommendation för djurskötare

Du kan kolla den officiella lönrekommendationen här (bara på finska).

Lönrekommendation: djurskötare

Vi vill understryka att den här är, enligt sitt namn, en lönrekommendation så är det möjligt att avvika från den. Orsaken för rekommendationen har varit ett meddelande från medlemmar och också veterinärarbetsgivarna att förklara och uniformera löner.


Lönegrupper:

Kompetensklassifisering 1: förmanuppgifter och vittomfattande expert uppgifter

Arbetet förutsätter expertkunskaper och -kunnighet som har skaffades via utbildning eller arbetslivserfarenhet. Uppgifter är oft vittomfattande och de kan ingås arbete som team- eller gruppledare, planering, utbildning och finansiellansvar eller uppgifter kan vara externa expert uppgifter, till exempel förmanuppgifter (ansvarig djurskötare). 

Kompetensklassifisering 2: krävande expert uppgifter

Arbetet förutsätter expertkunskaper och -kunnighet som har skaffades via utbildning eller arbetslivserfarenhet och besittning av omfattande mångsidiga sammanhang som arbete genomföras (djurskötarna som har genomförat sina fristående examina).

Kompetensklassifisering 3: expert uppgifter

Arbetet förutsätter expertkunskaper och -kunnighet som har skaffades via utbildning eller arbetslivserfarenhet och urskillning enligt anvisningar (djurskötare).

Kompetensklassifisering 4: vanliga uppgifter

Arbetet förutsätter inte förra utbildning eller arbetslivserfarenhet, arbetet skall genomföras enligt anvisningar och under övervakning (biträdande djurskötare, läroavtalselever)


Andra observationer:

18  §   Erfarenhetsårförhöjningar:


1.    Tjänsteman skall betalas en erfarenhetsårförhöjning efter den 2., 4., 7., och 10. erfarenhetsåren.

2.    Procenten av erfarenhetsförhöjning är 4 % per gång. Förhöjningen summeras från tjänstemans individuella lön.

3.    Arbetstid som berättigar erfarenhetsårförhöjningen är när tjänstemannen har arbetat för sin arbetsgivare eller en annan arbetsgivare där arbetet har varit likadan djursjukvård.

4.    Utbildning skall räknas som ett års erfarenhet för djurskötare som har genomförat sin fristående exam eller en annan exam inom mellanstadier.

19    §  Lön som utbetalas  


1.    Tjänsteman skall utbetalas åtminstone en lön enligt lönetabellen nedanför.


Lönetabell fr.o.m 1.5.2012

Huvudstadsregion( = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla)

                            3.år     5.år     8.år    11.år

KK1           2094    2178    2265   2356    2450

KK2           1929    2007    2087   2170    2257

KK3           1770    1842    1916   1993    2073

KK4           1594    1658

Övrig Finland

                            3.år     5.år     8.år    11.år

KK1           1885   1961    2040    2122    2207

KK2           1738    1808   1880    1956    2034

KK3           1596    1660   1726    1795    1867

KK4           1435    1492


Lönetabell fr.o.m 1.6.2013

Huvudstadsregion( = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla)

                             3.år     5.år     8.år    11.år

KK1            2134    2219   2308    2401    2497

KK2            1966    2045   2127    2212    2300

KK3            1804    1877   1952    2031    2112

KK4            1624    1690

Övrig Finland

                            3.år     5.år     8.år    11.år

KK1          1921    1998    2079    2162    2249

KK2          1771    1842    1916    1993    2073

KK3          1626    1692    1760    1830    1903

KK4          1462    1520


← Tillbaka