Lönrekommendation för fitness-arbetare 

ERTO har publicerat en minimilönsrekommendation för träningscentrer och gym för 2012.

ERTO och ET ry rekommenderar att för år 2012 och 2013 skall löneförhöjningar genomföras enligt ramavtalet.

Allmän förhöjning 1.5.2012: individuella löner höjas med 2,4 %, om personen har inte redan haft denna förhöjning. Nästa allmän förhöjning kommer 1.6.2013, då skall individuella löner höjas med 1,9 %.

Förhöjningar ingås i nedanföra tabeller. Därutöver skall arbetaren betalas en 150€ engångssumma med löneutbetalning i maj 2012 om de har varit arbetare åtminstone 3 månader. Dem som är deltidsarbetare skall betalas en summa relaterad med arbetstid.

Lönrekommendation för fitness-branschen

Du kan kolla den officiella lönrekommendationen för fitness-arbetare här (bara på finska).

Lönrekommendation: fitness


Lönrekommendation som en del av din arbetsplats

Lönrekommendationer är väsentliga delar på väg till ett kollektivavtal. ERTO har förhandlat separata arbetsplatsavtal för enstaka arbetsplatser. Om det finns intresse hos din arbetsplats att ha ett kollektivavtal, kontakt oss. Många gånger har arbetsgivaren kontaktat oss eftersom de vill fasthålla kunniga experter.


Att bli ett förtroendeombud?

Det skulle vara bra att ha mera förtroendeombud med fitness-branschen. Har ni valt ett förtroendeombud? Om det har du gort inte, kan vi hjälpa dig. Det är enligt personalens intressena, att de är representerade.

Mer information: ERTOs expert Jarmo Lahti, tel. (09) 6132 3239.


Lönrekommendationer

Lönegrupper

Lönegrupper grundar sig på tre kompetensklassifiseringar. Dessa kompetensklassifiseringar är synnerligen generala definieringar och det också finns exemplar av de mest vanliga arbetsuppgifter, som finns i den här kompetensklassifiseringen. Listan av exempel är inte uttömmande. Kompetensklassifiseringar grundar sig på den arbetstagarens huvudsakliga arbetsbeskrivningen. 

Lönegrupp 1: ingen definition.

Lönegrupp 2: instruktionsuppgifter

Instruktörer har inga kundservice- eller ekonomiförvaltningsuppgifter vid sidan om lektioner.

  • Instruktion 1: kroppskontroll t.ex. stretching, circulation, asahi
  • Instruktion 2: Muskelform och aerobisk träning t.ex. nacke & rygg, spinning, Body-lektioner, Wave, käppjumpa, vattenspinning, bolljumpa, kettlebell jumpa, Switching, vattenträning, Les Mills
  • Instruktion 3: Koreografiska lektioner/aerobik/stegserier (rörliga lektioner) t.ex. aerobic, step, zumba, dans
  • Instruktion 4: Speciella lektioner t.ex. Sambic, Pilates, Personal Training, Balletone, jogaviktkontroll, Chiball. Om instruktören har betalt själv licensutbildning som krävs för att instruera lektioner, lönrekommendationen för lönegrupp 2 måste upphöjas med 5 %.

Lönegrupp 3: kundservice- och instruktionsuppgifter

Uppgifter innehålls både kundservice- och instruktionsuppgifter. Månadsavlönade tjänstemen kan ha mest 30% instruktionsuppgifter av sin arbetstid. Om det finns mer, ekstrainstruktion betalas ut enligt timmar.


Lönetabell fr.o.m 1.5.2012 (allmänförhöjning 2,4%)

Lönegrupp 1 huvudstadsregion

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                          1595    1675     1759      1847     1939

Timlön                                10,09   10,60    11,13     11,69    12,27

Lönegrupp 2 huvudstadsregion

Instruktion 1                  25,61

Instruktion 2                   27,81

Instruktion 3                   29,91

Instruktion 4                   30,96 

Lönegrupp 3 huvudstadsregion

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                          1786      1876     1969     2068     2171

Timlön                                11,36     11,87    12,46    13,09    13,74

Övrig Finland

Lönegrupp 1 övrig Finland

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                          1515      1591    1670     1754     1843

Timlön                                 9,59     10,07    10,57    11,10    11,66

Lönegrupp 2 övrig Finland

Instruktion 1                   23,51

Instruktion 2                   25,61

Instruktion 3                   27,81

Instruktion 4                   28,86 

Lönegrupp 3 övrig Finland

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                          1701     1786     1876     1969     2068

Timlön                                10,77    11,30    11,87    12,46    13,09


Lönetabell fr.o.m 1.5.2012 (allmänförhöjning 1,9%)

Lönegrupp 1 huvudstadsregion

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                          1625     1706     1792     1882     1976

Timlön                               10,28    10,80    11,34     11,91    12,50

Lönegrupp 2 huvudstadsregion

Instruktion 1                  26,10

Instruktion 2                  28,34

Instruktion 3                  30,48

Instruktion 4                  31,55 

Lönegrupp 3 huvudstadsregion

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                         1820      1911     2007      2107     2212

Timlön                               11,57     12,09    12,70     13,34    14,00

Övrig Finland

Lönegrupp 1 övrig Finland

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                         1544      1621     1720     1787     1878

Timlön                                9,77      10,26    10,77    11,31    11,88

Lönegrupp 2 övrig Finland

Instruktion 1                   23,96

Instruktion 2                   26,10

Instruktion 3                   28,34

Instruktion 4                   29,41 

Lönegrupp 3 övrig Finland

Varaktighet av anställning  0-2.år   3.år      5.år      8.år      11.år

Månadslön                          1734      1820     1911     2007      2107

Timlön                               10,98     11,52    12,09    12,70     13,34


← Tillbaka