Lönrekommendation för hyresarbetare

ERTO avtalar ett kollektivavtal och en lönrekommendation för dem som arbetar i kontorer, med ekonomiförvaltningsbyråer och med dataadministrationsbranschen som hyresarbetare.

Personaluthyrning, det vill säga hyresarbetare har ett kollektivavtal som ERTO tecknar med  Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL:n. Det senaste kollektivavtalet är för 1.4.2012 - 30.4.2014. 

Lönrekommendation för branschen gäller framåt 1.5.2012.

Hyresarbete: lönrekommendation Kollektivavtal


Minimilönsrekommendationer för personaluthyrningsbranschen

Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda

                            1.4.2012       1.5.2012      1.4.2012        1.5.2013 

Byråuppgifter             €/t             €/t         €/månad        €/månad

biträdande arbete       10,04         10,23        1585,64          1615,77

utförande nivå            10,58          10,78        1671,38          1703,14

professionellt arbete   11,63          11,85        1838,14          1873,06

expert arbete             12,75         12,99         2013,92          2052,18

Ekonomiförvaltning och bokföring

utförande nivå           10,58          10,78         1671,38          1703,14

professionellt arbete  12,27          12,50         1938,21          1975,04

expert arbete            13,88          14,14         2192,91          2234,58

ICT-branschens uppgifter

operativa uppgifter     10,79          10,99          1704,73          1737,12

programmeringsuppgifter 13,36     13,61          2110,47          2150,57

planeringsuppgifter    16,19           16,50          2558,42          2607,03


Övrig Finland

                            1.4.2012       1.5.2012      1.4.2012        1.5.2013 

Byråuppgifter             €/t             €/t         €/månad        €/månad

biträdande arbete        9,56             9,74        1510,96          1539,67

utförande nivå            10,10            10,29       1595,43          1625,74

professionellt arbete   11,15            11,36        1761,29         1794,75

expert arbete             12,24            12,47       1933,43         1970,17

Ekonomiförvaltning och bokföring

utförande nivå          10,10            10,29          1595,43          1625,74

professionellt arbete 11,78            12,00          1860,74          1896,09

expert arbete           13,12           13,37           2072,32          2111,69

ICT-branschens uppgifter

operativa uppgifter    10,31          10,50           1628,59          1659,53

programmeringsuppgifter 12,62   12,86            1994,41          2032,30

planeringsuppgifter   15,41          15,70            2434,67          2480,93


← Tillbaka