Ramavtal

ERTO-medlem, utnyttja ramavtalet.

I Finland har fackförbundena byggt ett bra kollektivavtalsystem som grunder sig på avtalet mellan arbetare- och arbetsgivarorganisationer. Kollektiavtalet kan avtalas om både arbetsgivarna och arbetarna har organiserat sig väl. För många år, har ERTO ingått ett ramavtal med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA som kan tillämpas med de medlemmarna som inte har sitt eget kollektiavtal, de så kallad avtalslösa. Ungefär 200 000 arbetare är utanför systemet. Av ungefär 4700 ET ry-medlemmar är nästan 4000 utan kollektivavtalet eller TES. 

Ramavtalet fastställer minimivillkoren för arbetets utförande så snart som anläggning av avtalet passar för alla. Den här avtalningen kan ingå ett arbetsavtal, det kan vara en vedertagen procedur på arbetsplatsen, eller införande av ramavtalet kan avtalas med arbetsgivaren i framtid.

ERTO har för några år tecknat ett ramavtal med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA som kan anpassas med de medlemmarna som inte har ett kollektivavtal. Ramavtalet har avtalen om centrala villkor för anställningsförhållandena bättre än i lagen, bland annat föräldraledighet, och semesterersättning. 

Löneförhöjningar stör ramavtalet

För dem som utnyttjar ramavtalet har ERTO velat tillverka enhet också med löner och löneförhöjningar. För några år sen har ERTO gett en minimilönsrekommendation för dem som arbetar i byrån. Den sista höjning var 1.5.2011. 

Mer om ramavtalet

Vet du?

När du organiserar dig, kan du vara med att förbättra arbetsvillkor för dem som arbetar med avtalslösa branscher. Vet du att det så kallad semesterpremie är inte lagstadgad, utan det finns bara i kollektivavtalen? 

Lönrekommendationer stöder ramavtalet

För dem som använder ramavtalet, har ERTO viljat skapa enhetligheten också med löner och löneförhöjningar. ERTO har givit en minimilönsrekommendation för sina medlemmar i kontorer för några år, den senaste förhöjningen var 1.5.2013. 

Lönrekommendation för byråarbetare 

Andra fördelar av avtalena

Fackförebundena har också skapat, enligt ramavtalet, en arbetsavtalram. Den här ramen kan användas förnämligen med branscherna, som inte har ett kollektivavtal.  

Arbetsavtalram


← Tillbaka