Henkka - positiv feedback


I mitt tidigare arbete var jag en PAM-medlem. När jag började med disponents uppgifter i 2006, var valet lätt att ansluta mig till ERTO och därigenom till ET ry. Min maka redan var en ERTO-medlem, varför hade jag hört mycket positivt om ERTO.

Mycket valuta för min medlemavgift

Det första evenemanget jag deltog, var ett möte av nya medlemmar i Nådendal bad. Resan gick väl och därefter har jag deltagit många HUISKI-dagar och andra evenemang där är det möjligt att lära sig mer om arbetslivet. Därutöver dessa evenemang har haft också en massa av underhållning och fritid. Organiseringar har varit fungerande och självriskprisena måttliga. Jag har fått bra valuta för min medlemsavgift.

Stöd i arbetslivet

ERTO och ET ry-medlemskap har varit en del att stöda mig orka i arbetslivet. Utbildningar och evenemanger hjälper mig att höra nyheter från andra branscher och arbetsplatser.

Problemen med nutidens arbetsliv är varierande, men bara vetande att du inte är ensam, hjälper mig att orka. Jag har fått utbildning och evenemang från ERTO/ET ry och dessutom också svaret på frågan om arbetsavtal och villkor. Att fingranska sådana saker på egen hand är inte alltid möjligt.

Skillnaden med förra fackförbundet är märkbar

Jag har varit nöjd med min ET ry-medlemskap. Skillnaden med förra fackförbundet har varit märkbar. Positivt vis. Medlemsfördelar, så som uthyrning av stugor och olika förmåner, kunde jag använda oftare. ERTO och ET ry:s informering har fungerat väl och därutöver får vi en medlemstidning några gånger om året.

Henkka

← Tillbaka