Johanna - mycket mer än en arbetslöshetskassa


Jag heter Johanna och jag har varit en ET ry-medlem sedan 2006. Efter jag bytte arbetet, det vill säga från en butikstant till en advokatssekreterare, blev det aktuell att också byta fackförbundet. 

Ett lämpligt fackförbund

Jag fingranskade olika möjligheter och först kändes det att jag inte kunde hitta ett lämpligt förbund, men efter jag kom fram till ERTOs websidor, märkte jag att det var rätt för mig. När jag blev medlem, säkerhet för arbetslöshets skull var det viktigaste orsak att bli medlem, men ET ry har visat att som medlem får jag mycket mer. Bland annat fick jag mycket information från ASLAT-dagar, professionellt och annars, jag har träffat många nya intressanta människor och fick nya vänner.

Rätt hjälp för alla

Även om jag arbetar i en advokatsbyrå, har jag använt ERTOs juridiska tjänster med anställningssaker och varit nöjd med råd. Jag tycker att jag har haft många vinningar när jag har varit en ET ry medlem.


← Tillbaka