ET ry i ett nötskal

Hälsningar från ordföranden

Specialbranschernas tjänstemän ET ry är en av de sex medlemsföreningarna i ERTO, ett förbund för Special Service och Kontorsanställda. ERTO är en medlemsfackförbund av Tjänstemannacentralorganisationen STTK. 

Var och en har ett rätt att få en skälig ersättning av sitt jobb som är motsvarande med utförandet, att vara behandlade rättvist trots storleket av företaget och trots om arbetsgivaren är har organiserat sig eller inte. För att vara behörigheten att organisera under ET ry kan sammanfattas så att alla arbetsförhållanden som inte hör till någon annan fackförening, hör du till ET ry. ET ry är en fackförening som är nära våra medlemmar och känner problemen av små arbetsplatsena.

Dom som arbetar i små arbetsplatsena som är icke fackföreningsansluten blir för ofta bortglömd. Det är möjligt att de har inget kollektivav att efterfölja, och lagen genomförs inte alltid. Ibland kan man tillämpa ett kollektivavtal som är inte ens förbindelsen med ifrågavarande branschen. En av svårigheterna med att organisera sig bakom en fackförening är att hitta en rätt struktur. 96% av ERTOs, och också av ET rys, medlemmar är färdiga att rekommendera medlemskap hos oss.

Specialbranschernas tjänstemän ET ry erbjuder säkerhet också för dom som arbetar med branscher som inte har ett kollektivavtal. Härutöver sköter vi medlemmarnas intressebevakning när vi ökar medlemmarnas kunnandet, kunskaper och orken. Våra utbildningar är backat upp för våra medlemmar och de är också populära. ERTO är ansvarig för grundskydden av våra medlemmar och du får personlig rådgivning från ERTOs ombudsmän. Den här är inte alltid tillräckligt. Då måste vi kontakta arbetsgivaren, avhandla och vid behov söka utslaget. I allmänhet vill vi göra ett allmänt bindande kollektivavtal. Förutsättningen är att dem som arbetar med branschen måste organiseras. ET ry har både specifikt kollektivavtalen för organisationer, och vi också publicerar de lönrekommendationerna för kontor- och tillfälliga arbetare med ERTO.

Vill Du vara med att förbättra små branschernas arbets- och lönevillkor?

Se om ditt facklig organisering och bli vår medlem nu!  

Tarja Haili


Specialbranschernas tjänstemän ET ry

Specialbranschernas tjänstemän ET ry arbetar som en fackförening för tjänstemän med privata tjänstbranscherna. ET rys syftet är att verka som en fackförening för sina medlemmar och främja medlemmarnas juridiska, ekonomiska, sociala och professionella fördelar och öka sina samhörighetskänsla. 

ET rys ordförandes och styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är två år. Hälften av styrelsen och suppleanter står i tur att avgå varje år. Styrelsens ordförande och nya styrelsemedlemmar väljdes jämt enligt regler i varje höstgeneralförsamling. Styrelsen samlas vanligtvis 10-11 gånger i år. 

Om du har önskningar, frågår eller du vill ta ställning till något, kontakt vem som helst i ET ry styrelsen. 

HISTORIA OCH REGLER. ET ry tog sin början i 1968, och då var namnet Yleistoimihenkilöt YT. Nuförtiden Specialbranschernas tjänstemän ET rys regler formades i 1998. Du kan bekanta dig med fackföreningens regler och historia här. Regler finns bara på finska.

ET ry regler

VERKSAMHETSPLAN. ET ry upprättar varje år en verksamhetsplan som avgränsar, fokuserar och beaktar varje års betoningar inom ET rys medlemmar. Bekanta dig med vår senaste verksamhetsplan här.  Verksamhetsplan finns bara på finska.

Verksamhetsplan

REPRESENTATIONER. En expert grupp av ET rys medlemmar representerar oss i förbundet för Special Service och Kontorsanställda ERTO och Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Bekanta dig med representanter och sammansättningen här. 

Representationer


Styrelsen 2016


Ordföranden
 
Tarja Haili
tel. 040 774 1718,
ERTO styrelsen, STTK-välbefinnande,
näringspolitik-grupp, kommunikation
tarja.haili (ät) erto.fi 
Nylands förbund
 
   

Ordinära medlemmar: 

Personala suppleanter:

Vice ordförande

 
Laura Puustinen, Nyslott
laura.puustinen(ät)erto.fi,
Turism, Tonttula-ansvarig, Pito
(suppleant: Hanna Pilke)
Hanna Pilke, Jyväskylä
hanna.pilke(ät)erto.fi,
Pito, medlemssekreterare


Sekreterare

 
Päivi Kuosmanen, Joensuu
tel.050-369 5428
Tonttula-ansvarig, ASLAT
päivi.kuosmanen(ät)erto.fi 

(suppleant: Ulla Hyvönen)   

 Ulla Hyvönen, Helsingfors
Organisationer (Jätti), Fitness
ulla.hyvonen(ät)erto.fi
Anu Tarkiainen, Åbo
anu.tarkiainen(ät)erto.fi
HYRESARBETE
(suppleant: Antti Solapuro)
Antti Solapuro, Helsingfors
antti.solapuro(ät)erto.fi
Karlar


Leena Holmstedt, Helsingfors
Leena.Holmstedt(ät)erto.fi
FITNESS och PITO, finans
(suppleant: Mira Björklund)

Mira Björklund, Helsingfors
mira.bjorklund(ät)erto.fi
Jätti, Aslat, medlemskalendar


Sirkka Inkilä, Uleåborg,
ASLAT, Olokolo-ansvarig
sirkka.inkila(ät)erto.fi
(suppleant: Raija Koriseva)

Raija Koriseva, Tammerfors
raija.koriseva(ät)erto.fi
Huiski, HED-ansvarig


Tarja Kinnunen, Esbo
tarja.kinnunen(ät)erto.fi
Jätti, ungdomar
(suppleant: Eetu Louhe)

Eetu Louhe, St Karins
eetu.louhe(ät)erto.fi
smådjur, karlar, ungdomar

 

Administrationsmedarbetare:


Pirkkoliisa Meincke 
verksamhetsgranskare
pirkkoliisa.meincke(ät)nic.fi
Seija Pyökeri
konsult
seija.pyokeri(ät)erto.fi