Verksamhetsplan 2016

Erityistoimihenkilöt ET ry

Erityistoimihenkilöt ET ry on edistyksellinen ja aloitteellinen yksityisen palvelusektorin palveluksessa olevien toimihenkilöiden ammattijärjestö. Puoluepoliittisesti sitoutumattomana edunvalvontaorganisaationa ET ry toimii pienillä ja erityistoimialoilla jäsenistönsä vahvana edunvalvojana ja tukiyhteisönä työelämän eri vaiheissa.   ET ry osallistuu aktiivisesti työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseenjäsentensä arjen ja tulevaisuuden parantamiseksi.  

Vuoden 2016 toiminnan ydinteema on reiluus. Erityisesti huomiota kiinnitetään sopimuksettomilla aloilla toimiviin ja nuoriin sekä yhteistoiminnan kehittämiseen työelämän eri alueilla. ET ry tukee toiminnallaan jäsentensä osaamisen ja työmarkkina-arvon vahvistamista.

Edunvalvonta

ET ry toimii yhteistyössä ERTOn kanssa luotettavan ja kattavan edunvalvonnan toteuttamiseksi ja varmistaa, että edunvalvontaprosessit toimivat tehokkaasti.

Työsuhdeneuvonnasta vastaavat ERTOn toimiston asiantuntijat.

 • ET ry seuraa aktiivisesti yhteiskunnallisen tilan kehittymistä ja on aloitteellinen sopimuksettomien alojen edunvalvonnan vahvistamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on sopimuksettomien alojen ansiokehityksen sitominen vastaamaan yleistä ansiokehitystä.
 • ET ry tarjoaa keinoja ja välineitä jäsenten henkilökohtaiseen edunvalvontaan.
 • Aktivoidaan jäseniä järjestämään paikallistoimintaa ja lisäämään vetovoimaa jäsenyyteen.
 • ET ry edistää ERTOn jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä itsensä työllistäjien jäsenyyden parantamiseksi.
 • ET ry toimii kiusaamista vastaan.

Koulutustoiminta

Yhdistys järjestää laadukasta ammatillista ja työelämää tukevaa koulutusta jäsenistölle.

ET ry huomioi jäsenistön tarpeita koulutuksissaan keskittyen jäsentensä ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen elämän eri vaiheissa.

 • Jatketaan jäsenille suunnatun ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämistä ja toteutetaan omat koulutukset 2016.
 • Järjestetään valtakunnallinen Jäsenforum, jossa tarjotaan yleishyödyllisiä ja toimialakohtaisia koulutuksia.   

Tiedotustoiminta

Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen tiedotusta, tiedotusvälineistöjä ja -verkostoja yhteistyössä ERTOn, sen muiden yhdistysten ja aluejärjestöjen kanssa. Sähköiset ja sosiaaliset verkostot tukevat vertaistoimintaa ja niitä hyödynnetään järjestötoiminnassa. Tiedotus tukee myös yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä yhdessä jäsenhankinnan kanssa.

 • Julkaistaan kaksi tETra-lehteä.
 • Lähetetään 8-12 sähköistä jäsenkirjettä sekä erillisiä tapahtumakirjeitä.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään kaikilla ET ry:n aloilla ja kartoitetaan yhdessä ERTOn kanssa uusia jäsenryhmäkohteita sekä potentiaalisia oppilaitoksia nuorten aktivoimiseksi.

Yhdistys osallistuu omilla toimillaan palkansaajaliikkeiden yhteiseen kolmevuotiseen kampanjointiin, joka on käynnistynyt 2015 vuoden alusta.

 • Jäsenhankintakampanjointi jatkuu pääteemana ”Jäsenyys kannattaa” alateemana ”Reilusti yhdessä”
 • Tavoitteena on jäsenmäärän ylläpitäminen nykyisellä tasolla sekä uusien jäsenten aktivointi
 • Jäsenhankintatilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea.

Jäsentoiminta

ET ry tarjoaa valtakunnallisia, toimialakohtaisia sekä alueellisia virkistystilaisuuksia.  

ET ry kannustaa työhyvinvoinnin ylläpitämiseen mm. aktivoimalla jäseniä osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin, joihin osallistumista ET ry tukee. Yhdistyksen omia mökkejä ja viikko-osaketta vuokrataan tuettuun jäsenhintaan jäsenistölle.

 • ET ry järjestää perhetapahtumia ”-Reilusti yhdessä” eri puolella Suomea
 • Alkuvuodesta järjestetään koulutustapahtuma.

Hallinto, sääntömääräiset kokoukset ja talous

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Sääntöjen mukaisesti järjestetään yhdistyksen kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa.

 

← Tillbaka