Verksamheter och branscher

ET ry har en omfattande domän

ETry samlar dem som arbetar med små arbetsbranscherna. När yrkeskåret är så litet, är det viktigt att kontrollera att man är professionellt organiserat för att man kan förbättra branschens kollektivavtal. Genom oss kan du påverka, lära dig och trivas bättre i ditt jobb! Vi bygger en enhetlig anställningstrygghet, bättre coping och utbildningsmöjligheter för många branscher.

Organiseringsbranscher


ASLAT-gruppen

Dem som arbetar med advokat- och juridisk byråer behöver individuell rådgivning med olika intressebevakningssituationer. Dem som arbetar med advokat- och juridisk byråer är en av våra speciellmålgruppen detta år.

ASLAT


FITNESS-gruppen

Arbetar du med en fitnesscenter eller på ett gym? Dem som arbetar på fitnessbranchen är en av våra speciellmålgrupper som till vi har ett landsomfattande löneavtal. Anslut dig nu och vi ska svettas tillsammans för ditt arbetsvälbefinnande! 

FITNESS


HUISKI-gruppen

Arbetar du med ett underhållsföretag, en disponentbyrå eller med fastighetsförmedling? Vi sköter intressebevakning inom din bransch och utvecklar professionellt utbildning.  

HUISKI

JÄTTI-gruppen

När du arbetar i en organisation, stiftelsen eller en förening, uppskattar du samarbetet och kollektiv styrkan. Du är en ”jätte” (”jätti”läinen).

JÄTTI


PITO-gruppen

Tjänstemännen med små branscherna. Vår PITO-gruppen är en grupp som har medlemmar med mångsidiga, små branscherna. Gruppen är ett stödnätverk för dig som arbetar med små branscherna, kanske ensamt i ditt kontor. 

PITO


Tillfälliga arbetare med personaluthyrningsbransch 

Dem som arbetar i kontorer, med ekonomiförvaltningsbyråer och med dataadministrationsbranschen som hyresarbetare, och bemanningsföretag är en stor grupp med ETry. När ditt arbete är tillfällig, måste du ha bra anställningskunnigheter. ERTO har ett kollektivavtal (TES) med personaluthyrningsföretagare som står bakom dig. Vi är bekanta med branschens karakteristika och vi erbjuder tillfälliga arbetare med en fast punkt i arbetslivet. 

TILLFÄLLIGA ARBETARE


Smådjursskötarna

Som en ETry medlem befäster du möjligheterna att få ett kollektivavtal för djurklinikersarbetare. För en liten yrkeskår är det viktigt att vara angelagen om professionellt organisering för att väsentligt förbättra branschens kollektivavtal. Du kan påverka genom oss.

SMÅDJURSSKÖTARNA


Turism och fritid                                                                                         

Vi hjälper dig med din arbetsutveckling och – välbefinnande. Vi strävar efter enhetligare anställningstrygghet, bättre coping och utbildningsmöjligheter för våra medlemmar som arbetar med kultur- och fritidsbranscher och turistbyråer.  

TURISM & FRITID