Tillfälliga arbetare och personaluthyrning

Vi kan påverka arbetsvillkor - eller kan vi?

Dem som arbetar med personaluthyrningsbranschen som tillfälliga arbetare i byråer, ekonomiförvaltningen eller databehandling har en allmänt bindande kollektivavtal. Den andra avtalspart är din fackförening ERTO. 

När vi arbetar tillsammans, kan vi påverka vår arbetsvillkor. Din fackförening erbjuder dig möjligheten att byta erfarenheter med andra arbetare med samma branschen. ERTO och medlemsföreningen ET ry organiserar evenemenager där medlemmar kan träffa varandra och få information om intressebevakning. Mer information, kontakt Jarmo Lahti, jarmo.lahti@erto.fi.


Rentola

Vi har uppdaterad Rentola-sidor, som är riktad för dem som arbetar med personaluthyrningsbranschen. Rentola är en mötesplats för dig som är en tillfällig arbetare i ett klientföretag eller i en personaluthyrningsbyrå. 

Rentola


Tillfällig arbete är frihet och ansvarighet

Tillfällig arbete ökar snabbt i Finland. Tillfälliga arbetare är experter, flexibel, energiska människor som är inte rädd av förändringar utan njuter växlande arbetsmiljön. Att arbeta med personaluthyrningsbranschen också kräver speciellkunnigheter och mod att hoppa på varierande uppdrag. 

Människor som är tillfälliga arbetare är självständiga och rådiga, men ibland behöver man hjälp. 

Fackföreningen för dem som arbetar i kontorer, med ekonomiförvaltningsbyråer och med dataadministrationsbranschen, är Specialbranschernas tjänstemän ET ry. ET ry hör, via ERTO, ett förbund för Special Service och Kontorsanställda, till Tjänstemannacentralorganisationen STTK. 

Kollektiavtalet skyddar tillfällig arbetares fördelar 

Dem som arbetar i kontorer, med ekonomiförvaltningsbyråer och med dataadministrationsbranschen har ett allmänt bindande kollektivavtal. Man måste följa allmänt bindande kollektivavtalet även om din arbetsgivare inte var organiserad i en arbetsgivarorganisation. I kollektiavtalet har man avtalats de minimivillkor vid tillfälliga anställningar, t.ex. löner, arbetstider och semestern. 


Yrkesinriktad utbildning är också intressebevakning - delta i ET rys nya JÄSENFORUM-utbildningsdagar!

Fördelar av individer kan förstärkas annars än bara med traditionella medel. Den här fördomsfri ide var premissen att fackföreningen kunde delta i organisering av yrkesinriktad utbildning. Dessa åtgärder lade grund till traditionella, årliga utbildningsdagar.

Våra utbildningsdagar förnyades i oktober 2011 och heter ny JÄSENFORUM. Den nästa JÄSENFORUM håller i oktober 2016 i Tammerfors tillsammans med JÄSENFORUM-utbildningsdagar. De årliga utbildningsdagarna samlar ihop våra medlemmar ibland branschinriktad och intressebevakningfrämjande utbildning.

Rekreation och nöje med ET ry

Alla dem som arbetar med branschen kan delta i evenemanger organiserat av ET ry.  Vi organiserar lokala evenemanger, bland annat kväller på teater och konserter, ibland har vi bowlat, besökt travtävlingar och även varit utomlands. Vi har inte glömt familjerna: vi har besökt Linnanmäki och Särkänniemi; vi också idrottade över hela veckoslut i Vierumäki. När vi träffar på fritiden, blir vår grupp mer förenade.


När du blir medlem, får du använda alla förmåner

När vi arbetar tillsammans, kan vi påverka våra arbetsvillkor. Som en medlem i en fackförening kan du bäst se till att din verksamhets arbetsvillkor förbättras. Fackföreningen också erbjuder dig en möjlighet att byta erfarenheter med andra arbetare med samma bransch.

Som ET ry-medlem får du använda experthjälp med din anställning. ERTOs advokater och anställningsombudsmän hjälper dig gratis, om det finns problemer på din arbetsplats. Som medlem är du berättigad till inkomstrelaterad utkomstskydd för arbetslösa om du blir arbetslös. Så du får beständig säkerhet i alla livsituationer.

En hel del av ET ry-medlemmar arbetar med branscher som inte har sitt egna kollektivavtal. Därför har ERTO och ET ry avfattad en omfattande, lönundersökning-baserad lönrekommendation. Bli bekant med lönrekommendation för byråarbetare.

Lönrekommendation


Medlemsfördelar

Därtill ERTOs egna medlemsfördelar, har alla föreningar sina egna fördelar som är bland annat 

  • tETra-medlemstidningen två gånger varje år och månatliga medlemsbrev

  • möjligheten att påverka förenings funktioner
  • semesterstugor (Tahko, Levi)

  • yrkesinriktad utbildning arrangerad av fackföreningen och regionala evenemanger

Bli medlem

Enklaste medel att bli medlem är att du fyller i medlemansökan. Om du vill bli bekant med ansökningen eller du vill avtala med din arbetsgivare om en uppbörd av medlemsavgiften, printa ut pdf-ansökan från www-sidor eller be vår byrå om ansökan. Fyll in ansökan och sända per post till ERTO ry, Stationkarlsgatan 4, 00520 Helsingfors. Glöm inte att ta en kopia av fyllt ansökan. 

Bli medlem   


ET ry styrelsen och TILLFÄLLIGA ARBETARE

Anu Tarkiainen, Åbo

Befattningen i ET ry styrelsen: ungdomar

Mitt motto från Nike: "DO IT NOW. Sometimes 'later' can become 'never'."


← Tillbaka