Grunderna för organisering har förändrats


STTK:n teettämän selvityksen mukaan yhteisöllisyyden tunne ammattiliittoon liittymisen syynä on vuosien saatossa vähentynyt. Yli 65-vuotiaista vastaajista jopa 27 % kertoo yhteisöllisyyden tunteen olleen syy liittyä liittoon, kun taas alle 35-vuotiaista enää vain 6 % näkee yhteisöllisyyden syyksi liittoon liittymiselle. Sen sijaan alle 35-vuotiaista 21 % kertoo, että opiskelu- tai työkavereiden liiton jäsenyys on ollut yhtenä syynä myös omalle liittymiselle. Muissa ikäryhmissä em. syy ei ole niin painava syy liittymiselle.

Ammattiliiton jäsenyys koetaan edelleen varsin myönteiseksi. Ammattiliiton jäsenistä 71 % kertoo ammattiliiton pitävän heidän puoliaan vaikeissa tilanteissa. Aiheesta lisää maanantaina 1.9.2014.

STTK's undersökning

STTK 29.8.2014/Juska Kivioja.

← Tillbaka