Löneförhöjning för byråarbetare från 1.5.2016

ERTO 26.04.2016. Tjänstemannaförbundet för specialbranscher, ERTO har förnyat sin rekommendation för arbetsvillkor för byråarbetare. Rekommendationen är att personala löner höjas från 1.5.2016 med 16 euro/månad. Mer om förhöjning på finska nedanför.

Palkankorotukset ovat 15.6.2015 keskusjärjestöjen välillä sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset.

Toimistoalan palkkasuositusta sovelletaan aloilla, joilla ei ole olemassa työehtosopimusta. Toimistoalan työntekijät työskentelevät esimerkiksi pienillä yksityisillä aloilla, säätiöissä tai yhdistyksissä, jotka eivät ole minkään yleissitovan työehtosopimuksen piirissä.

Toimistosihteerin tehtävistä suoriutuminen esimerkiksi asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa vaatii laaja-alaista erityisosaamista ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. Palkoista sovittaessa oikeudenmukaista olisi, että palkkakehitys vastaisi työtehtävien laajuutta ja vaativuutta. ERTOn tekemästä alan palkkakyselystä ilmenee, että palkan kehittyminen ei ole aina vastannut työn vaativuuden kasvua. 

Pienillä työpaikoilla, joilla ei ole valittu henkilöstön edustajia, toimistotyöntekijä joutuu itse neuvottelemaan oman palkkansa. Neuvotteluissa on hyvä hyödyntää toimistoalan palkkasuositusta. 

Lönrekommendation: byråarbetare

Lisätietoja: asiantuntija Jarmo Lahti, p. 09 6132 3239, jarmo.lahti@erto.fi

 

← Tillbaka