Löneförhöjning för smådjurskötare från 1.5.2016

ERTO 26.04.2016. Tjänstemannaförbundet för specialbranscher, ERTO har förnyat sin rekommendation för arbetsvillkor i veterinärstationer och kliniker. Rekommendationen är att personala löner inom speciella yrkesbanor höjas från 1.5.2016 med 16 euro/månad, men åtminstone 0,43 %. Tabellöner höjas från 1.5.2016 med 16 euro/månad. Mer om förhöjning på finska nedanför.

Palkankorotukset ovat 15.6.2015 keskusjärjestöjen välillä sovitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset. 

- Eläinhoitoala on ollut suuressa murroksessa viime vuosina, kun lukuisat pienet eläinlääkäriasemat ovat siirtyneet isojen ketjujen omistukseen. Alan yritysten olisi aika osoittaa arvostavansa eläinhoitajien työtä ja sopia keskitetysti työsuhteen ehdoista liiton kanssa. ERTOn tavoitteena on solmia valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus eläinhoitoalalle, toteaa ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen. 

Eläinhoitajien työehdot ovat ammattitaitoon ja työn vastuullisuuteen nähden matalat. ERTO tavoittelee alan työntekijöiden aseman ja alan työn arvostuksen parantamista mm. laatimalla työehtosuosituksen, jota eläinhoitajat ja työnantajat voivat työehtosopimuksen puuttuessa käyttää ohjeena työehdoista ml. palkoista sopiessaan. 

Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi »

Lisätietoja: