STTK:s styrelse godkände pensionsöverenskommelse

STTK:s styrelse har godkänt uppgörelsen som nåddes i arbetskarriärs- och pensionsförhandlingarna den 25 september.

Styrelsen är nöjd över att arbetsmarknadsorganisationerna tog sitt ansvar i att reformera pensionssystemet. Enligt styrelsen uppnåddes STTK:s målsättningar skäligt: helheten är rättvis med tanke på de unga och ur genusperspektiv. Den är också balanserad från de olika löntagargruppernas synvinkel.

Styrelsen konstaterade att frågor relaterade till utvecklandet av arbetlivet och uppsägning av äldre däremot inte framskred i förhandlingarna enligt STTK:s målsättningar.

Pensionsöverenskommelsen godkändes med rösterna 19–2.

STTK:s styrelse påminner om att pensionen uppstår av arbete. För att pensionssystemet ska tryggas på längre sikt krävs att nytt arbete och nya arbetsplatser föds i Finland.


Mera information: STTK

← Tillbaka