tETra-tidnings förfrågan 

Erityistoimihenkilöt ET ry julkaisee kaksi kertaa vuodessa jäsenlehteä tETraa. Lehteä on julkaistu vuodesta 1990 alkaen. Tuolloin päädyttiin siihen, että sääntöjen mukaan kaikille jäsenille pitää lähettää kokouskutsu niin  miksei samalla voisi kertoa myös muista asioista. Ensimmäinen lehti ilmestyi keväällä 1990. Lehti on vuosien kuluessa paisunut sivumäärältään ja käsiteltävien asioiden aiheet ovat monipuolistuneet.

Lehden tarpeellisuudesta on kyselty eri tilaisuuksissa. Viime syksynä päätettiin lähettää kysely kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille. Kyselyssä kyseltiin yleensä lehteen liittyviä asioita sekä myös kotisivujen seuraamista ja sosiaaliseen mediaan osallistumista.

Lehden luki lähes kokonaan 33 %, noin puolet 15 % ja muutaman mielenkiintoisen jutun luki 35 %. Vain prosentti ilmoitti siirtävänsä lehden suoraan paperinkeräykseen.

Nykyiseen oltiin tyytyväisiä

Nykyisiin juttutyyppeihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Lyhyitä uutisia haluaisi 30 % enemmän ja alle prosentin vähemmän. Laajoja juttuja haluaisi 5 % enemmän ja 20 % vähemmän. Henkilöhaastatteluja 25 % haluaisi enemmän ja 9 % vähemmän. Kuvitettuja juttuja haluaisi enemmän 16 % ja vähemmän 5 %.

Lehteä pidettiin luettavana ja ammattitaitoisesti toimitettuna. Lehden teksti oli helppolukuista ja antaa tarpeeksi tietoa ET ry:n toiminnasta ja käsittelee ajankohtaisia asioita. Lehden sivukokoa ja sivumäärää pidettiin sopivana.

Kotisivut ja sosiaalinen media vielä vähäisessä käytössä

ET ry:n kotisivuja seurasi säännöllisesti 8 % ja satunnaisesti 44 %, 46 % ei seurannut sivuja.  

ERTOn  kotisivuja seurasi säännöllisesti 12 %, satunnaisesti 62 % ja ei seurannut 25 %.

54 % vastanneista oli Facebookissa ja 11 % LinkeldInissä. 43 % ei ollut mukana sosiaalisessa mediassa.

Risuja ja ruusuja

Avoimissa vastauksissa tuli sekä ruusuja että risuja. Juttuideoiksi esitettiin työhyvinvointiin, edunvalvontaan ja eläkkeellesiirtymiseen liittyviä käytännön asioita. Henkilöhaastatteluja toivottiin lisää. Kaiken kaikkiaan avoimissa vastauksissa tuli niin paljon uusia ideoita, että seuraavassa lehdessä ei pystytä kaikkia toteuttamaan. Mutta ovat hyvänä apuna lehden toimituskunnalle sen tehdessä suunnitelmia.

Toimituksen vastauksia avoimiin kysymyksiin

Koska lehti ilmestyy vain kaksi kertaa vuodessa se asettaa erilaisia rajoitteita aiheiden käsittelylle. Kevään 2013 numerossa käsittelemme työhyvinvointia ja edunvalvontaa sekä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä asioita.

Ehdotettuun kysymys-vastaus –palstaan toivomme vastauksia, joihin pyydämme ERTOn asiantuntijoita vastaamaan.

Henkilöhaastatteluja toivottiin lisää. Koska resurssimme ovat pienet, toivommekin jäseniltä aloitteellisuutta kertoa omista kokemuksistaan muille ET:läisille.

Lehteä tehdään hallituksen jäsenten voimin talkootyönä, joten kaikki apu  jäsenistöltä päin on erittäin tervetullutta. Siitäkin huolimatta, että yksi jäsen oli sitä mieltä, että ”hoitakaa hommanne, mikä minä olen   teidän töitänne tekemään”, toivomme, että ET ry on meidän oma juttu ja lehti on yhteinen ponnistus, jolla lisäämme yhteenkuuluvaisuutta ja me-henkeä.

Kiitos kaikille vastanneille. Leffaliput on jo lähetetty. Jos et ole saanut lippuasi, ota yhteyttä.

 Erityistoimihenkilöt ET ry hallitus