Vad kommer jag att få i pension? Webbapp ger svar

20.8.2013. Pensionsskyddscentralen har gett ut en webbapplikation om pensioner för unga vuxna. Testet Oma elämä – oma eläke (Eget liv – egen pension) åskådliggör hur olika val i livet kommer att påverka pensionen.

Enligt Pensionsskyddscentralens undersökning Luottamus eläketurvaan (Förtroendet för pensionsskyddet, 2012) är kunskaperna om hur arbetspensionssystemet fungerar bristfälliga i synnerhet bland unga vuxna. Det vet t.ex. inte hur pensionen bildas.

Unga människor upplever inte pensionen som en aktuell fråga, men de fattar hela tiden beslut som påverkar den pension de en gång ska få. Den påverkas t.ex. av lönenivån inom den egna branschen, vård av barn hemma, svartjobb och downshifting.

– Det är fråga om viktiga val: finländare lever en fjärdedel av sitt liv som pensionärer. Pensionstestet visar hur val och händelser i livet påverkar den framtida pensionen, säger kommunikationschef Matti Lumijärvi på Pensionsskyddscentralen.

Pensionskalkylatorn ger en uppskattning

I pensionstestet presenteras de viktigaste pensionsfrågorna humoristiskt och åskådligt. Applikationen består av en interaktiv animation och en pensionskalkylator.

Pensionskalkylatorn ger en grov uppskattning om hur stor arbetspensionen kommer att bli. Dessutom kan man testa hur mycket pensionen växer om man väljer att arbeta längre. Om man arbetar efter den lägsta möjliga pensionsåldern tjänar man in dubbelt så mycket pension för den tiden än normalt.

Fast appen riktar sig till unga vuxna, har också andra nytta av den. Kalkylatorn beaktar livslängdskoefficienten, som påverkar pensionerna till dem som är födda år 1948 eller senare. Testet ger basfakta om arbetspensionen.

Bekanta dig med test

Närmare:
Informatör Antti Karkiainen, tfn 029 411 2334 eller 050 911 3269 fornamn.efternamn(at)etk.fi

← Tillbaka