ET ry:s ungdomar och studenter

             

Vad kan ERTO och ET ry erbjuda ungdomar?

ET ry:s mål är att hjälpa fackföreningsverksamhet och sina mål leva upp till ungdomens och studenters förväntningar och behov. Fackföreningen erbjuder kunskaper om ungdomens rättigheter i en snabbt varierande arbetsplats och möjligheter att utbilda sig och inverka på utvecklingen av arbetsförhållandena och -avtal. För att ungdomens röst kan höras bättre, måste ungdomen sig själva aktivera i fackföreningsverksamhet.

Ungdomar är viktiga

ET ry är en del av det förbund för Special Service och Kontorsanställda ERTO. ERTOs och sin ordförande Juri Aaltonens åsikt är att man måste stöda ungdomar och ge dem möjligheter att utveckla sig själva och stifta nya kontakter över sina yrkesgränser.

Hur fungerar ungdom- och studentmedlemskap?

Ingen särskild anmälan. Alla under 36-åriga medlemmar i ERTO får automatiskt meddelanden via e-post om ERTO-ungdoms (ERTO-nuoret) evenemang och nyheter. Dessutom ERTOs centralorganisation STTK har sina egna ungdom- och studentaktiviteter som heter PlusMiinus30. Meddelanden om STTKs ungdomsaktiviteter skickas också via e-post.

ET ry:s ungdomsevenemang. ET ry organiserar sina student- och ungdomsmedlemmar, dvs under 36-åriga, evenemang i olika område i Finland. Kontrollera att dina adressuppgifter är uppdaterad, så att du får inbjudan automatiskt.

SOME. ET ry finns nu också på Facebook och LinkedIn. Gilla oss i Facebook och du får aktuella nyheter om våra evenemang. Vi också har tävlingar i Facebook och nyttiga tips. Du kan skicka styrelsen dina kommenter och idéer.

Medlemsfördelar. Som ET rys student- och ungdomsmedlem kan du njuta av alla ET ry och ERTO-medlemsfördelar såsom kryssningar, förmåner, och semesterstugor i Tahko och Levi.

ET ry:s medlemsfördelar ERTO:s medlemsfördelar


ET ry och ERTO:s student- och ungdomskommitté

ET ry:s styrelsemedlem och ungdomsansvarig Tarja Kinnunen är också en deltagare i ERTOs student- och ungdomskommitté.

Student- och ungdomskommittéen duar ERTO-ungdomar (ERTO-nuoret). ERTO-ungdomar vill vara en stärk främjare av ungdomars åsikter i ERTO samtidigt när den säkrar att fackföreningar inte är för allvarliga. 

ERTO-ungdomar arrangerar varje år många olika evenemang i olika område i Finland och försöker att föra samman sina ungdomsmedlemmar överallt Finland. I 2013 har vi åkt slalom i Himos (där vi var med på konserter av Cheek och Haloo Helsinki!) och vi har också tittat in i Tallinn en vacker lördag i juni. I 2012 vi deltog i STTKs PlusMiinus30-kryssning till Stockholm. Mer om våra trippar i tETra-tidningen 1/2013 (bara på finska).

tETra 1/2013

Kostnader. ERTO-ungdomar vill säkra att alla kan delta i våra fritidsevenemang varför vi har låga kostnader och superstämning.

Kontakt oss. Om du har idéer eller åsikter om att utveckla ET ry eller ERTOs ungdom- och studentverksamhet, kontakt Tarja via e-post (tarja.kinnunen@erto.fi) eller rycka oss i ärmen.

Mer om ERTO-ungdomar