Hur kan du bli en studentmedlem?


Alla dem som har studier inom ERTO och ET rys verksamhetsfält kan bli studentmedlemmar. Utbildningsnivån kan vara utbildning på andra stadiet såsom yrkesskolor, yrkeshögskolor eller universitet. ERTOs studentmedlemskap är gratis och alla studentmedlemmar är berättigad att använda alla våra medlemsfördelar.

ET rys utbildningsområden

När studierna avslutas, lönar det sig att bli medlem i både fackförbundet och arbetslöshetskassan. Du borde bli en huvudsaklig medlem så snabbt så möjligt efter övergången till arbetslivet.

Bli medlem och utnyttja dina fördelar

Du kan bli medlem via ERTOs hemsidor och på samma gång kan du utnyttja alla dina medlemsfördelar. Fördelar ingår bl. rabatter från försäkringar, kryssningar, hotell och bränslet. Bara som en huvudsaklig medlem betalar du vår normal medlemsavgift.

Bli en studentmedlem